Zadania dla maturzystów (3F)

 

Rok szkolny 2020/21

magnetyzm

prąd przemienny

 

 

Zadania z roku szkolnego 2019/20

Temat

Zadania

Magnetyzm - lekcje

Zadania mało skomplikowane
Zadania zwykłe 
Zadania z Delty*
Magnetyzm z matury 2018

Magnetyzm - konsultacje

robimy zadania od 62 do 66

Drgania - lekcje

sprężyny i wahadła
układy złożone*
wahadło matura 2016

Fale - lekcje

fale.pdf
efekt Dopplera
fale2
powtórzenie
dokładka.pdf

Optyka - lekcje

powtórzenie

Bryła sztywna - konsultacje

pierwsza porcja

Rzut ukośny - konsultacje

Atomowa - lekcje

Fizyka współczesna
i astronomia - różne


Jądrowa
 

zadania 9-11 ze zbioru cke

rentgen

3f-powt.pdf
3f-koncowka.pdf
stary sprawdzian

jądrowa
jądrowa-matura
stara matura zadania 4 i 5

Astro

astromaturki

Koronawirus

Próbna matura 2 - omówienie w środę 18 III o godz. 14.
Matura z bryły sztywnej - omówienie w środę 25 III o godz 10.
Bryła i bloczki - zadania nie z matur, ale też dobre do poćwiczenia - omówienie też 25 III


* oznacza zadania dodatkowe

 

Zadania z roku szkolnego 2018/19

Temat

Zadania

Bryła sztywna Zadania, które kiedyś były na lekcji
 

Zadania na 29. marca
Zadanko z prętem
Bryła 4

Termodynamika Zdania z matur 2015-18
  Zadania z próbnych matur
 

Zadania, które kiedyś były na lekcji

Elektryczność i magnetyzm Zadania z matur 2015-18
  Magnetyzm z matury 2018
  Pola ze zbioru zadań CKE
  Prąd ze zbioru zadań CKE
 

Prąd z matur

Całe arkusze maj 2013
  maj 2014
  przykładowa w nowej formule 2014
  próbna (trochę dziwna) 2014
  maj 2015
  maj 2016

 

W całych arkuszach występują czasami powtórki zadań, które są w działach tematycznych.

Więcej arkuszy oraz niektóre klucze odpowiedzi można znaleźć na stronie CKE.

 

Zasady oceniania aktywności na lekcji