Zadania dla maturzystów (3F)

 

Zadania z roku szkolnego 2019/20

Temat

Zadania

Magnetyzm - lekcje Zadania mało skomplikowane
Zadania zwykłe 
Zadania z Delty*
Magnetyzm z matury 2018

 

Magnetyzm - konsultacje

 

robimy zadania od 62 do 66

 

Drgania - lekcje

 

 

 

Fale - lekcje

 

 

 

sprężyny i wahadła

układy złożone*

wahadło matura 2016

 

fale.pdf

efekt Dopplera

fale2

powtórzenie

dokładka.pdf

 

Bryła sztywna - konsultacje

Rzut ukośny - konsultacje

 

pierwsza porcja

 

zadania 9-11 ze zbioru cke

* oznacza zadania dodatkowe

 

Zadania z roku szkolnego 2018/19

Temat

Zadania

Bryła sztywna Zadania, które kiedyś były na lekcji
 

Zadania na 29. marca
Zadanko z prętem
Bryła 4

Termodynamika Zdania z matur 2015-18
  Zadania z próbnych matur
 

Zadania, które kiedyś były na lekcji

Elektryczność i magnetyzm Zadania z matur 2015-18
  Magnetyzm z matury 2018
  Pola ze zbioru zadań CKE
  Prąd ze zbioru zadań CKE
 

Prąd z matur

Całe arkusze maj 2013
  maj 2014
  przykładowa w nowej formule 2014
  próbna (trochę dziwna) 2014
  maj 2015
  maj 2016

 

W całych arkuszach występują czasami powtórki zadań, które są w działach tematycznych.

Więcej arkuszy oraz niektóre klucze odpowiedzi można znaleźć na stronie CKE.

 

Zasady oceniania aktywności na lekcji