Zadania z kółka fizycznego dla klas 2 LO (rok 2017/18)

Temat Zadania
Energia Lista 1
Bryła sztywna Walec i pocisk
  Zadanko o równowadze
  Lista 2
  Lista 3
  Lista 4
Termodynamika Lista 5
Hydrostatyka i nie tylko Lista 6
Elektrostatyka i nie tylko Lista 7
Ciało doskonale czarne Zadanie 1. pożyczone od kółka astro
  Lista 8
Elektryczność i magnetyzm Kondensator
  Ładowanie i rozładowywanie

 

Cząstka w polu magnetycznym

Obóz w Zwardoniu

1. zajęcia